BIZNESOWE WYKORZYSTANIE POMYSŁÓW, INNOWACJI, PATENTÓW I BADAŃ

 

 

LBRI tworzy indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb ścieżki realizacji -  od rozwiązania problemu, znalezienia luki lub szansy rynkowej po opracowanie działania i budowy, z finiszem w postaci wdrożenia nowego produktu do produkcji i sprzedaży oraz zabezpieczeniem własności intelektualnej.

ETAPY PRAC WDROŻENIOWYCH:

I. ANALIZA INNOWACYJNA - AI

Nowe trendy i szanse rozwoju dla firmy w kontekście aktualnej branży i branż pokrewnych
- prezentacja kierunków rozwoju firmy i efektywnych inwestycji
- wskazania rozwoju nowych technologii, materiałów ...
- kierunki opracowania pomysłów na nowe produkty, usługi, biznesy

AI mogą być ukierunkowane na dostarczenie dla Państwu Strategicznych Kierunków Rozwoju Firmy pokazujących możliwe scenariusze rozwoju oferty handlowej, produkcyjnej i usługowej oraz inwestycje w wyposażenie, kadry i wartości niematerialne.

II. STUDIUM  KREACYJNO - PROBLEMOWE

Opracowanie nowych pomysłów z kierunków wskazanych z AI, rozwiązań innowacyjnych, wynalazczych i wzorniczych dotyczących problemów technicznych i organizacyjnych gdzie zachodzą sytuacje ich sprzeczności, wykluczania się lub aktualnej niemożliwości osiągnięcia stanu pożądanego

III. BADANIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE

Badania jakościowe - rynku, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów, pracowników i społeczności
Uściślenie opracowanych pomysłów, rozwiązań problemów o dodatkowe szczegóły, opinie i wnioski.
- obserwacje handlowe, usługowe i produkcyjne
- testy, zakupy kontrolowane
- ankiety, wywiady, obserwacje zdarzeń technicznych


IV. PLANY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII

V. REALIZACJA BADAŃ I TESTÓW

Realizacja prac badawczych, laboratoryjnych, pomiarowych symulacyjnych w oparciu o sieć współpracujących podmiotów - uczelnie, instytuty, laboratoria, ośrodki naukowe.
-
symulacje ruchu i działania wirtualne i fizyczne
- analizy statyczne MES, analizy przepływu cieczy i gazów
- optymalizacja konstrukcji, wytrzymałości, działania podzespołów
- badania niszczące i nieniszczące próbek, detali, całych produktów

Testy obsługi, walorów użytkowych, ergonomii, wytrzymałości, użytkowania i zastosowań ekstremalnych, jakości
wykonanej pracy -działania, testy pogodowe, korozji, palności, ciśnieniowe, testy zrozumiałości instrukcji obsługi, wygody czynności obsługowych i serwisowych - wszystko to w celu optymalizacji wzorniczej, użytkowej i marketingowej Państwa produktów. To nadanie nowych kierunków przewag konkurencyjnych dla Państwa wyrobów na aktualne i nowe rynki.

 

VI. WNIOSKI I WDROŻENIA

VII. ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY