OPRACOWANYCH TECHNICZNE, BIZNESOWE - PRZYKŁADY TEMATÓW:

 
System dynamicznej kontroli naprężeń konstrukcji stalowych dużych konstrukcji dźwigowych i urządzeń hydrotechnicznych.

Oprzyrządowanie do szybkiej kontroli jakości detali obrabianych na frezarkach CNC.

System diagnostyki maszyn w ruchu.

Internet rzeczy - nowa diagnostyka i profilaktyka zdrowotna.

System czyszczenia i regeneracji narzędzi roboczych - dłuższe użytkowanie.

Wykorzystanie obiegu strumieni ciepła technologicznego w obniżaniu kosztów produkcji.

Ewidencja zmiennych stanów magazynowych surowców i mat. eksploatacyjnych.

Optymalizacja budowy urządzeń - wygodne i szybkie prace serwisowe.

Alternatywne konstrukcyjne wytrzymałe na trudne warunki pracy - niskie temperatury.

Nowe usługi centrów serwisowych dystrybutorów wyrobów hutniczych.

Zabezpieczenie części maszyn przed erozją cierną.

Zabezpieczenie elementów pomiarowych pracujących w agresywnych środowiskach.

Ukierunkowanie zakładu produkcji systemów odpylania przemysłowego na nowe produkty
- logistyka - prace porządkowe - ciepłownictwo - ekologia - recykling

Innowacje konstrukcyjne w instalacjach wentylacji i odpylania - nowe usługi przemysłowe, przejmowanie klientów konkurencji

Usuwanie zanieczyszczeń technologicznych z instalacji zachowując ciągłość pracy.

Nowe produkty na zadane technologie elektroniki pomiarowej - kierunki rozwoju firmy.

System i procedury BHP sygnalizacji zdarzeń niebezpiecznych w środowisku przemysłowym.

Systemy podnoszące bezpieczeństwo transportu substancji płynnych i sypkich.

Studium rozwoju firmy od producenta części do wykonawcy całościowych zabudów technicznych.

Studium technologii o trendzie schyłkowym - nowe zastosowania, nowe produkty,
nowe usługi, towary, mat. dodatkowe, modele biznesowe.

Nowe kierunki rozwoju oferty dla producenta wyrobów z tworzyw sztucznych o 30 % potencjale
wzrostu wskazanego segmentu rynku.

Alternatywne rozwiązania komunikacyjne - trasa drogowa z bezkolizyjnym przejazdem w kontekście remontów trasy kolejowej E-30.

Korekta konstrukcji specjalistycznego obuwia BHP.

Dostarczenie informacji o inwestycji kapitałowej w celu zbudowania spójnej i komplementarnej oferty w dziedzinie łańcuchów i lin technicznych.

Optymalizacja chłodzenia urządzeń komputerowych - modyfikacja kanałów obiegu powietrza,
odchudzenie konstrukcji detalu z tworzyw sztucznych produkowanego seryjnie o 41 gr.

Odmienna od planowanej idea działania systemu sterowania lampami oświetlenia drogowego
- wygoda serwisowania i gwarancja jakości pracy

... inne objęte poufnością informacji.
 

 

OPRACOWANIA SPOŁECZNE - PRZYKŁADY TEMATÓW:

 

Podniesienie bezpieczeństwa drogowego
Przejścia dla pieszych

 

 

Produkty higieniczne dla krajów afrykańskich

     

Nowe zastosowania technologii satelitarnej
 

 

Ewolucja działalności kopalni węgla kamiennego
- wizja przedsiębiorstwa 2030 rok.

 

     

Kierunki rozwoju terenów wiejskich
w skali wojewódzkiej o 15-letnim horyzoncie czasowym - wizja na rok 2030

 

 
Wstęp do manifestu motoryzacyjnego na XXI
oraz wizja pojazdów autonomicznych
 
     
 


Wizja powszechnie użytkowanych technologii
w 2040 roku dla szerokich grup społecznych

 

 
Podniesienie ekonomii użytkowania
statków powietrznych
     

 

Alternatywny systemu pakowania palet
eliminującego folie strech i termokurczliwą

 

 

 
 
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY