Zbliża się koniec cyklu życia produktu ?

Podczas projektowania powstała sprzeczność blokująca dalsze prace ?

Potrzebne jest rozwiązanie obniżające koszty ?

Potrzeba bezstronnej oceny planów i inwestycji ?

Wyczerpują się ścieżki rozwoju ?

Czy są tematy do rozwiązania, które cechuje ciągłe odkładanie z
miesiąca na miesiąc ?

 

PROSIMY O OPIS PAŃSTWA POTRZEB I PROBLEMÓW DO ROZWIĄZANIA


Jakie są kłopoty, co nie działa, co chcecie zmienić, co sprawia trudności, jakie są niepożądane efekty
sygnalizujące potrzebę zmian, jakie i gdzie są blokujące sprzeczności, czy są "nierozwiązywalne tematy"
w Państwa otoczeniu, w pracy, w działających urządzeniach, w systemach technicznych - prosimy o kontakt.

Polecamy także naszą pomoc w postaci bezstronnego zaopiniowania i oceny Państwa pomysłów, pomysłów organizacyjnych, planowanych zamierzeń, inwestycji, nowych produktów - jako zewnętrzny głos nie obarczony układami i zależnościami dostarczymy dodatkowych wskazań co do rozwoju, innowacji oraz możliwych
błędów i ryzyk.

Prace mogą być realizowane w terenie, zdalnie oraz jako forma coachingu na miejscu
istnienia problemów.

 

PROSIMY O PRZESŁANIE OPISU TEMATU KTÓRY SPRAWIA KŁOPOTY I WYMAGA ZMIANY
na nasz e-mail:
biuro@msgk.eu. Odpowiedź na zapytanie wraz z terminem i wyceną będzie przesłana
bezpłatnie i bez zobowiązań.
Nasz zespół i jego autorskie techniki kreowania pomysłów dają szansę na efektywne
i zyskowne rozwiązania.

 

PRACE KREACYJNE DLA FIRM

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH I BIZNESOWYCH
Indywidualnie profilowane prace dotyczące przygotowania rozwiązań bieżących lub strategicznych problemów w firmach. To prace łączące w sobie wiedzę biznesową, techniczną z naszymi autorskimi procedurami wnioskowania, kreowania i generowania nowych pomysłów, rozwiązań i innowacji.. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala nam patrzeć na zadane tematy w sposób twórczy i niestandardowy. Takie są też nasze propozycje na przebudowę, rozwój oraz na nowe technologie, materiały i konstrukcje dla firmy, jej oferty i produktów

 

STUDIUM FUTURYSTYCZNE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW
To narzędzie nadające dynamikę zmian w firmie od strony innowacyjnej i ofertowej. Nowe wykraczające poza utarte ramy i standardy branżowe wizje przyszłych rozwiązań aktualnych problemów nadają nowy rytm działania firmie, pobudzają do innowacyjności pracowników, tworzą nowy pobudzający impuls w działaniach strategii firmy i inwestycjach. To nieoceniona prezentacja przyszłych kierunków rozwoju firmy, inwestycji w kadry, wyposażenie i nowy model biznesowy niezbędny do realizowania nowych celów produkcyjnych i sprzedażowych.

 

OPINIOWANIE PLANÓW FIRMY
To opiniowanie i wielowariantowe prezentowanie pomysłów, sugestii, wskazówek, stawianie pytań wraz z symulacją sytuacyjną do planów marketingowych, wdrożeń nowych produktów i innowacji. Nasza praca to niezależne źródło danych i pomysłów na temat kluczowych działań i inwestycji firm:
- inwestycje
- oferty przetargowe
- umowy
- biznes plany
- strategie
- plany reorganizacji i restrukturyzacji
- wykorzystanie zasobów firmy - park maszynowy, nieruchomości, znaki towarowe, patenty ...

 

KREATYWNA ANALIZA OFERTY
Wydobywając i tworząc nowe atuty z aktualnej oferty firmy dajemy szansę i możliwość w perspektywie najbliższych miesięcy wprowadzić znaczące zmiany w działaniach sprzedażowych. Aktualne produkty stanowią punkt wyjścia do tworzenia nowych ofert, produktów handlowych i usługowych. Wskazujemy nowe rynki , sposoby sprzedaży oraz każde inne możliwe działanie biznesowe mogące poprawić, zdynamizować sprzedaż i użyteczność wyrobów dla aktualnych i nowych grup klientów. Możliwe jest także zawężenie Pracy i skupienie się z tym samym nastawieniem twórczym na jednym wybranym produkcie.

CYFROWY ROZWÓJ OFERTY I PRODUKTÓW
W obecnych czasach każda firma musi mieć własną inicjatywę względem technologii cyfrowych i informatycznych.
Dostarczamy nową cyfrową odsłonę Państwa firmy, jej oferty i produktów uwzględniając wartości dla klientów, realne etapy wykonania i wdrożenia nowych rozwiązań. To z jednej strony działania zachowawcze utrzymujące
firmę na powierzchni zmian i trendów a także szanse na nowe działalności i nowe źródła przychodów. Danie szansy Państwa fizycznej stronie działalności by zyskała nowe cyfrowe właściwości podniesie konkurencyjność
firmy i nada jej nowe kierunki rozwoju, aliansów, kooperacji i inwestycji.

 

KREATYWNA ANALIZA PRODUKTU  FIZYCZNEGO LUB CYFROWEGO
Do tej Pracy najczęściej wybierany jest produkt o wiodącej sprzedaży, notujący spadki sprzedaży lub co do którego trudno pojąć decyzję o dalszym inwestowaniu lub zamknięciu produkcji. Na podstawie wszechstronnych analiz wskazujemy miejsca wdrożenia innowacji - zmiany konstrukcyjne, korekty w działaniu, obsłudze, poprawie wykorzystania, użyteczności, bezpieczeństwie, ergonomii, propozycje uproszczeń, zmian materiałowych, współpracy z innymi urządzeniami i osprzętem, nowe zastosowania, ... - wszystko sprowadza się do opracowania nowego potencjału wzrostu i rozwoju produktu tak by przynosił Państwa firmie wymierne zyski.

 

ANALIZY ASORTYMENTOWE
Specjalna propozycja dla przemysłowych i rzemieślniczych producentów artykułów spożywczych : piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, producenci napojów, wyrobów cukierniczych, przekąsek, a także restauracje, bary, puby, sieci fast food ... To narzędzie do przebudowy oferty produktowej by wyprzedzać konkurencję i zaciekawiać klientów nowymi doznaniami smakowymi.
- ocena i propozycje zmian receptury, składników, dodatków, smakowych, wizualnych, dekoracyjnych ...
- ocena ergonomii spożywania, estetyka wyrobów w różnych fazach użycia
- ocena opakowania
- pomysły na nowe wyroby, potrawy, napoje, przekąski
- oceny porównawcze z produktami konkurencji
- organoleptyczne analizy wyrobów

 
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY