NAZWA

ZNAK FIRMOWY KREACJE
PROMOCYJNE
MENU

KREACJE SŁOWNE

SYSTEM
IDENTYFIKACJI
WDRAŻANIE
 

Nazwa to pierwszy rozpoznawczy sygnał o firmie, puenta jej specjalizacji oraz główny materiał do zapamiętania przez otoczenie. Skuteczna nazwa to wynik połączenia wiedzy językoznawczej i technik słowotwórczych a także uwarunkowań i standardów branżowych w jakiej działa Państwa firma. Główne cechy dobrej nazwy to: krótka, zrozumiała, łatwa do wypowiedzenia, zapisania i zapamiętania, dobrze kojarząca się znaczeniowo i brzmieniowo, nawiązująca do specjalizacji Państwa firmy. Nazwa wzbogacona o elementy typograficzne tworzy logotyp a o elementy graficzne tworzy znak słowno-graficzny.
 

Przykłady różnych typów nazw:
- oparte na skojarzeniach z branżą lub głównymi wartościami oferty Państwa firmy
- kombinowane łączące nazwy branżowe i wybrane słowa
- oryginalne i niepowtarzalne
- słowo-twory - nowe nazwy którym Państwa firma nadaje swoje znaczenie
- inicjały, kombinacje i skróty nazwisk właścicieli
- układy liter i cyfr
- nazwy historyczne, mitologiczne, geograficzne
- nazwy obcojęzyczne

Dla konkretnie Państwa sytuacji zaplanowanie prac twórczych, wybór typu nazwy oraz zastosowanie technik kreacyjnych ustalane jest po analizie firmy, branży i konkurencji.
 

W ramach spójnych i konsekwentnych prac poza nazwami opracowujemy:
- nazewnictwo produktów - systemy nazewnictwa linii, grup i rodzin produktów
- hasła promocyjne
- zwięzłe hasłowe opisy oferty firmy, strategii działania, wartości dla klientów
- opisy tekstowe oferty firmy, opisy produktów

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY