NAZWA

ZNAK FIRMOWY KREACJE
PROMOCYJNE
MENU

KREACJE SŁOWNE

SYSTEM
IDENTYFIKACJI
WDRAŻANIE
 

To kluczowy składnik kodu - języka komunikacji jakim porozumiewa się każda firma z otoczeniem. To ideowa puenta istoty działalności firmy i tworzonych przez nią wartości dla klientów. Kreacja Promocyjna zawiera przepis na działania promocyjne, multimedialne i sieciowe w mediach społecznościowych. Połączenie znaku, nazwy, hasła promocyjnego i kreacji w jedną całość daje możliwość stworzenia skutecznego Systemu Identyfikacji i jest
fundamentem skutecznych działań promocyjnych.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY