NAZWA

ZNAK FIRMOWY KREACJE
PROMOCYJNE
MENU

KREACJE SŁOWNE

SYSTEM
IDENTYFIKACJI
WDRAŻANIE
 
SYSTEM IDENTYFIKACJI MARKI - SIM

Konsekwencją Strategii Marki, opracowaniem efektywnego znaku firmowego jest przygotowanie całościowych rozwiązań technicznych i projektowych definiujących sposoby i formy stosowania marki. To wymierne narzędzie biznesowe ułatwiające codzienną pracę zarządu, działów marketingu, handlowego, produkcji ...
 

 

Zalety i korzyści dla firmy decydującej się na wprowadzenia SIM:
- stworzenie spójnego jednorodnego obrazu całego przedsiębiorstwa
- ułatwienie wprowadzania nowych produktów i ofert
- ograniczenie kosztów poprzez standaryzacje działania przedsiębiorstwa
- pozytywne wyróżnienie firmy na tle konkurencji
- utrwalanie wizerunku firmy u odbiorców
- akcentowanie zmian zachodzących w firmie.

Kiedy wprowadzać system identyfikacji ?
Można tu przedstawić kilka takich momentów. Pierwszym, najbardziej oczywistym, jest powstanie nowej firmy. W wypadku firm już istniejących momentów takich może być kilka, np.: gdy kierownictwo firmy pragnie podkreślić nową strategię działania, nowy styl zarządzania, poszerzenie lub zmiana profilu handlu, usług lub produkcji. Często złe wyniki ekonomiczne i utrata rynków zbytu dowodzi potrzebę wykreowania nowego oblicza firmy i ponownego zdefiniowania działalności i jej priorytetów. W aktualnej sytuacji przemian gospodarczych istotnym powodem wprowadzenia nowego SIM mogą być przemiany własnościowe, usamodzielnianie się przedsiębiorstw (albo przeciwnie - ich fuzje), pozyskanie zagranicznych partnerów. SIM  może dobitnie akcentować nowo powstałe związki organizacyjne i kapitałowe.

 

Wybrane elementy Systemów Identyfikacji Marki - SIM

 

 

 

 

 

Systemy Identyfikacji Marki są własnością poszczególnych firm - podane są w celach informacyjnych

 

Zapraszamy do ustalenia niezobowiązującego spotkania - zaprezentujemy Państwu nasze referencje,
przykłady wdrożeń Systemów Identyfikacji Marki, nazw, znaków firmowych i kreacji.
Na spotkaniu przekażemy wiedzę na temat wymiernej przewagi konkurencyjnej jaką jest
konsekwentne budowanie marki Państwa firmy.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY