WSPÓŁPRACA

REFERENCJE BRANŻOWE PORTFOLIO MENU
PROPOZYCJE PRAC TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
 

PRACE KREACYJNE, PROJEKTOWE I DORADCZE

 

element wyróżniająct treść

STUDIUM WZORNICZE
Interdyscyplinarna Praca łącząca wiedzę biznesową, analizy branżowe, techniki kreowania pomysłów z  twórczością artystyczną z zakresu wzornictwa. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala analizować i rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie też są wnioski i propozycje zawarte w dokumentacji Pracy tworzące przewagi firmy na wiele lat do przodu. Główna tematyka Studium:
- kierunki na nowe produkty oraz zmiany aktualnych produktów,
- przebudowa i rozwój ofert towarowych, produktowych, usługowych i edukacyjnych,
- budowa od nowa lub ewolucyjne zmiany strategii biznesowych i modeli organizacyjnych firm,
- wizje nowych produktów, ofert i biznesów umocowanych w potrzebach wskazanych
  grup klientów,
- koncepcje nowych produktów na zadany park maszynowy, technologie, surowce, materiały ...
- wskazania linii kształtów i przestrzenności bryłowej, budowy, działania i innowacji dla
  wytypowanych i zdefiniowanych produktów
 

OPRACOWANIA WZORNICZE
Projektowanie konkretnie wskazanych detali, podzespołów lub całych produktów - nowe linie kształtów, faktury, kolorystyka, ergonomia, innowacje, budowa i działanie, wskazania nowych rynków zbytu i działań marketingowych. Propozycje nawiązują do wymagań produkcyjnych, materiałowych i systemu sprzedaży w Państwa firmie.

OPRACOWANIA WZORNICZE - OBUDOWY I PANELE STERUJĄCE DLA MASZYN
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Opracowywanie nowych obudów lub dobór gotowych dla urządzeń elektronicznych - automatyki, pomiarowych, komputerowych, telekomunikacyjnych - stacjonarnych, do zabudowy, mobilnych, naręcznych, ergonomia paneli sterujących, estetyka oprogramowania dla użytkowników.
Dobór elementów estetyki, oznakowania i technologii wykonania obudów i paneli sterujących jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Państwa produktów i wybranych grup klientów i ich liczebności - od pojedynczych sztuk po małe, średnie i duże serie.

 

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA AKTUALNYCH PRODUKTÓW
To raport zawierający oceny, rekomendacje, propozycje podniesienia walorów użytkowych produktów, wyróżnienia ich na tle konkurencji z uwzględnieniem specyfiki branży i technologii produkcji. Analiza dotyczy między innymi następujących zagadnień: zmiany w budowie i działaniu, propozycje nowych materiałów i technologii wytwarzania, zalecenia wzornicze i ergonomiczne, kierunki innowacyjnego rozwoju konstrukcji, nowe wartości dla nowych i aktualnych grup klientów, stylizacje produktów dla wybranych rynków zagranicznych - wsparcie strategii eksportowych Państwa firmy, bazując na Systemie Identyfikacji Państwa firmy oceniamy i rekomendujemy: nazwy, oznaczenia, kolorystykę obudów, czytelność pulpitów sterujących.

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA - prace ukierunkowane - przykłady:
- estetyka i atrakcyjność wizualna produktów dla osób w III wieku - ci ludzie jak wcześniej
  tak i teraz potrzebują rzeczy estetycznych i ładnych - teraz o innych walorach użytkowych
- uchwytności sprzętów domowych, narzędzi, obudów, infrastruktury i przyrządów
  terapeutycznych poprawiających poruszanie i bezpieczeństwo
- wygoda i intuicyjność otwierania paneli, szafek, osłon, opakowań ...
- czytelność treści wynikających z obsługi urządzeń i narzędzi - etapy postępowania, wygodne
  dokonywanie przeglądów, zrozumiała informacja o stanie pracy urządzeń
- elementy User experience UX nakierowane na uspołecznienie produktu i podniesienie wartości
  użytkowych produktu
 

STUDIUM FUTURYSTYCZNE - WIZJE KONCEPCYJNE PRODUKTÓW
To narzędzie nadające dynamikę zmian w firmie od strony innowacyjnej i ofertowej.
Nowe wykraczające poza utarte ramy i standardy branżowe wizje przyszłych produktów
nadają nowy rytm działania firmie, pobudzają do innowacyjności pracowników, tworzą
nowy pobudzający impuls w działaniach marketingowych i promocyjnych, budują wizerunek nowoczesnego dynamicznego przedsiębiorstwa. Ważnym jest by prezentacja produktów koncepcyjnych wewnątrz firmy lub na zewnątrz zbiegła się z pracami na nowymi realnymi produktami które mogą być zapoczątkowane przez Prace typu Studium.
Wizje Koncepcyjne Produktów to nieoceniona w swojej dosłownej formie prezentacja przyszłych kierunków rozwoju firmy, inwestycji w kadry, wyposażenie i nowy model biznesowy niezbędny do realizowania nowych celów produkcyjnych i sprzedażowych.
 

MODELARNIA - WIZUALIZACJA POMYSŁÓW
Od szkicu, makiety do prototypu. Realizujemy różne formy prezentacji prac wzorniczych zależnie od etapu prac, potrzebnego czasu i potrzeb wyrażenia treści - szkice odręczne, projekty wektorowe z proporcjami, rysunki techniczne 2D, wizualizacje cyfrowe - modele 3D, skanowanie i wydruki 3D, makiety i prototypy całych produktów i ich detali z materiałów końcowych lub zastępczych.
 

Powyższe prace realizowane są zgodnie z wytycznymi:

 

znak systemu obniżania ryzyka wdrżania nowych produktów

Każda praca z zakresu wzornictwa wykonywana jest w Systemie Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala to na obniżanie kosztów wdrażania nowych produktów i przyspieszenia prezentacji nowych ofert potencjalnym grupom klientów. A wszystko to w możliwie najkrótszym czasie tworząc z niego atut przewagi konkurencyjnej.
 

znak czwartego wymiaru wzornictwa - czasu

Kreacje produktowe i prace wzornicze rozwijane są w funkcji całego cyklu życia produktu. Poza trzema wymiarami w jakich powstaje pomysł produktu i jego finalny kształt dodajemy wymiar czasu jaki upływa na każdym etapie od projektowania, przygotowania i produkcji, po dystrybucję wraz z łańcuchem dostaw a kończąc na sprzedaży, użytkowaniu, drugim obiegu, remontach i recyklingu. Każdy produkt ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Na każdym etapie produkt musi spełniać swoje zadania nawet na samym końcu swojego życia stając się cennym surowcem lub półproduktem do dalszego wykorzystania.

 

znak wykorzystania odpadów poprodukcyjnych

Łączymy w pracach projektowych oszczędność w gospodarowaniu zasobami, wykorzystanie materiałów recyklingowych oraz wskazujemy na nowe produkty z odpadów.
 

znak łączenia strategii, marki firmy i sim z wzornictwem

Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej i siły oddziaływania marketingowego rekomendujemy spójność w działaniu zgodnie ze strategią firmy, tworzoną marką, zbudowanym wokół marki Systemem Identyfikacji oraz pracami z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tylko tak połączone elementy pozwolą tworzyć faktycznie potrzebne wartości dla klientów a nie oderwane od siebie przypadkowe produkty z nie spójnymi funkcjami.
 

znak produktów dla klientów trzeciego wieku

Rozwinięcia nowych i aktualnie produkowanych  wyrobów dla emerytów - osób w III wieku pod względem wygody, ergonomii, prezentowania informacji i bezpieczeństwa.

Starość i wiążąca się z nią mniejsza sprawność fizyczna i umysłowa nie pozbawia ludzi ich potrzeb i pragnień. Te pragnienia i potrzeby są, maja swój odmienny do dotychczasowego zakres ale tworzą coraz większą siłę rynkowa kreującą nowe kategorie i produkty. Przez zmienne fale demograficzne w najbliższych kilkudziesięciu latach osób starszych będzie przybywać, ostatecznie i my sami zasilimy ich szeregi dlatego już dziś będąc przededniu zmian możemy przygotować się mentalnie innowacyjnie i biznesowo na te wyzwania. To szansa dla dynamicznych producentów i inwestorów by zawalczyć o te nowe rynki.
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY