WSPÓŁPRACA

PROPOZYCJE PRAC REFERENCJE BRANŻOWE MENU
POMYSŁY WZORNICZE WYTYCZNE PRAC PORT FOLIO
AUTORSKIE SYSTEMY IT TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
 

Prace kreacyjne, projektowe i doradcze:

 

element wyróżniająct treść

STUDIUM WZORNICZE
Interdyscyplinarna Praca łącząca wiedzę biznesową, analizy branżowe, techniki kreowania pomysłów z  twórczością artystyczną z zakresu wzornictwa. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala analizować i rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie też są wnioski i propozycje zawarte w dokumentacji Pracy tworzące przewagi firmy na wiele lat do przodu. Główna tematyka Studium:
- kierunki na nowe produkty oraz zmiany aktualnych produktów,
- przebudowa i rozwój ofert towarowych, produktowych, usługowych i edukacyjnych,
- budowa od nowa lub ewolucyjne zmiany strategii biznesowych i modeli organizacyjnych firm,
- wizje nowych produktów, ofert i biznesów umocowanych w potrzebach wskazanych
  grup klientów,
- koncepcje nowych produktów na zadany park maszynowy, technologie, surowce, materiały ...
- wskazania linii kształtów i przestrzenności bryłowej, budowy, działania i innowacji dla
  wytypowanych i zdefiniowanych produktów
 

OPRACOWANIA WZORNICZE
Projektowanie konkretnie wskazanych detali, podzespołów lub całych produktów - nowe linie kształtów, faktury, kolorystyka, ergonomia, innowacje, budowa i działanie, wskazania nowych rynków zbytu i działań marketingowych. Propozycje nawiązują do wymagań produkcyjnych, materiałowych i systemu sprzedaży w Państwa firmie.

OPRACOWANIA WZORNICZE - OBUDOWY I PANELE STERUJĄCE DLA MASZYN
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Opracowywanie nowych obudów lub dobór gotowych dla urządzeń elektronicznych - automatyki, pomiarowych, komputerowych, telekomunikacyjnych - stacjonarnych, do zabudowy, mobilnych, naręcznych, ergonomia paneli sterujących, estetyka oprogramowania dla użytkowników.
Dobór elementów estetyki, oznakowania i technologii wykonania obudów i paneli sterujących jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Państwa produktów i wybranych grup klientów i ich liczebności - od pojedynczych sztuk po małe, średnie i duże serie.

 

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA PRODUKTÓW
To raport zawierający oceny, rekomendacje, propozycje podniesienia walorów użytkowych produktów, wyróżnienia ich na tle konkurencji z uwzględnieniem specyfiki branży i technologii produkcji. Analiza dotyczy między innymi następujących zagadnień: zmiany w budowie i działaniu, propozycje nowych materiałów i technologii wytwarzania, zalecenia wzornicze i ergonomiczne, kierunki innowacyjnego rozwoju konstrukcji, nowe wartości dla nowych i aktualnych grup klientów, stylizacje produktów dla wybranych rynków zagranicznych - wsparcie strategii eksportowych Państwa firmy, bazując na Systemie Identyfikacji Państwa firmy oceniamy i rekomendujemy: nazwy, oznaczenia, kolorystykę obudów, czytelność pulpitów sterujących.

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA PRODUKTÓW - WYMAGANIA III WIEKU
- estetyka i atrakcyjność wizualna produktów dla osób w III wieku - ci ludzie jak wcześniej
  tak i teraz potrzebują rzeczy estetycznych i ładnych - teraz o innych walorach użytkowych
- uchwytności sprzętów domowych, narzędzi, obudów, infrastruktury i przyrządów
  terapeutycznych poprawiających poruszanie i bezpieczeństwo
- wygoda i intuicyjność otwierania paneli, szafek, osłon, opakowań ...
- czytelność treści wynikających z obsługi urządzeń i narzędzi - etapy postępowania, wygodne
  dokonywanie przeglądów, zrozumiała informacja o stanie pracy urządzeń
 

STUDIUM FUTURYSTYCZNE - WIZJE KONCEPCYJNE PRODUKTÓW
To narzędzie nadające dynamikę zmian w firmie od strony innowacyjnej i ofertowej.
Nowe wykraczające poza utarte ramy i standardy branżowe wizje przyszłych produktów
nadają nowy rytm działania firmie, pobudzają do innowacyjności pracowników, tworzą
nowy pobudzający impuls w działaniach marketingowych i promocyjnych, budują wizerunek nowoczesnego dynamicznego przedsiębiorstwa. Ważnym jest by prezentacja produktów koncepcyjnych wewnątrz firmy lub na zewnątrz zbiegła się z pracami na nowymi realnymi produktami które mogą być zapoczątkowane przez Prace typu Studium.
Wizje Koncepcyjne Produktów to nieoceniona w swojej dosłownej formie prezentacja przyszłych kierunków rozwoju firmy, inwestycji w kadry, wyposażenie i nowy model biznesowy niezbędny do realizowania nowych celów produkcyjnych i sprzedażowych.
 

MODELARNIA - WIZUALIZACJA POMYSŁÓW
Od szkicu do prototypu. Realizujemy różne formy prezentacji prac wzorniczych zależnie od etapu prac, potrzebnego czasu i potrzeb wyrażenia treści - szkice odręczne, projekty wektorowe z proporcjami, rysunki techniczne 2D, wizualizacje cyfrowe - modele 3D, skanowanie i wydruki 3D, makiety i prototypów całych produktów i ich detali.
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY