WSPÓŁPRACA

PROPOZYCJE PRAC REFERENCJE BRANŻOWE MENU
POMYSŁY WZORNICZE WYTYCZNE PRAC PORT FOLIO
AUTORSKIE SYSTEMY IT TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
 

Prace realizowane są zgodnie z wiodącymi trendami:

 

znak systemu obniżania ryzyka wdrżania nowych produktów

Każda praca z zakresu wzornictwa wykonywana jest w Systemie Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala to na obniżanie kosztów wdrażania nowych produktów i przyspieszenia prezentacji nowych ofert potencjalnym grupom klientów. A wszystko to w możliwie najkrótszym czasie tworząc z niego atut przewagi konkurencyjnej.
 

znak czwartego wymiaru wzornictwa - czasu

Kreacje produktowe i prace wzornicze rozwijane są w funkcji całego cyklu życia produktu. Poza trzema wymiarami w jakich powstaje pomysł produktu i jego finalny kształt dodajemy wymiar czasu jaki upływa na każdym etapie od projektowania, przygotowania i produkcji, po dystrybucję wraz z łańcuchem dostaw a kończąc na sprzedaży, użytkowaniu, drugim obiegu, remontach i recyklingu. Każdy produkt ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Na każdym etapie produkt musi spełniać swoje zadania nawet na samym końcu swojego życia stając się cennym surowcem lub półproduktem do dalszego wykorzystania.

 

znak wykorzystania odpadów poprodukcyjnych

Łączymy w pracach projektowych oszczędność w gospodarowaniu zasobami, wykorzystanie materiałów recyklingowych oraz wskazujemy na nowe produkty z odpadów.
 

znak łączenia strategii, marki firmy i sim z wzornictwem

Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej i siły oddziaływania marketingowego rekomendujemy spójność w działaniu zgodnie ze strategią firmy, tworzoną marką, zbudowanym wokół marki Systemem Identyfikacji oraz pracami z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tylko tak połączone elementy pozwolą tworzyć faktycznie potrzebne wartości dla klientów a nie oderwane od siebie przypadkowe produkty z nie spójnymi funkcjami.
 

znak produktów dla klientów trzeciego wieku

Rozwinięcia nowych i aktualnie produkowanych  wyrobów dla emerytów - osób w III wieku pod względem wygody, ergonomii, prezentowania informacji i bezpieczeństwa.

Starość i wiążąca się z nią mniejsza sprawność fizyczna i umysłowa nie pozbawia ludzi ich potrzeb i pragnień. Te pragnienia i potrzeby są, maja swój odmienny do dotychczasowego zakres ale tworzą coraz większą siłę rynkowa kreującą nowe kategorie i produkty. Przez zmienne fale demograficzne w najbliższych kilkudziesięciu latach osób starszych będzie przybywać, ostatecznie i my sami zasilimy ich szeregi dlatego już dziś będąc przededniu zmian możemy przygotować się mentalnie innowacyjnie i biznesowo na te wyzwania. To szansa dla dynamicznych producentów i inwestorów by zawalczyć o te nowe rynki.
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY