Źródło pomysłów na nowe produkty

 

 
Oto prezentacja szczególnej formy wsparcia dla właścicieli firm, dyrektorów działów badawczo-rozwojowych i niezależnych inwestorów - pomysły na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnorodnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych inwestycyjnych.

Zamieszczone listy pomysłów to efekt pracy wynalazczej oraz kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Jest to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja i plan otwarcia nowych działalności gospodarczych, start-upów oraz jako tematy prac dla firmowego działu badawczo- rozwojowego B+R. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każda decyzja biznesowa tak i każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia. Temu służy procedura prezentacji dokumentacji pomysłów oraz System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala on redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji, samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży i promocji oraz użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.

Temu służą:
- realizacja Pracy " Kreacja Produktowa " prezentująca dokumentacje wybranego pomysłu wraz wskazaniem
  kolejnych etapów rozwoju i zastosowania nowego produktu oraz opisem wymagań technicznymi i działań
  marketingowych,
- ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
- ocena przez Rzecznika Patentowego,
- ocena wykonalności i kalkulacje firm kooperacyjnych,
- ocena pomysłu w ośrodkach badawczych - opcja stosowana przy wspólnym aplikowaniu o granty naukowe
- ukierunkowanie na aplikowanie o fundusze EU  wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw.
- ukierunkowane uszczegółowienie kwestii konstrukcyjnych lub marketingowych w postaci analizy rynku,
  badania klientów i użytkowników.

Możemy wspomagać Państwa także w fazie testów, wykonania prototypów i końcowego wdrażania do produkcji. Dodatkowo wskażemy sprawdzone firmy kooperacyjne - wykonawców część, podzespołów i całych produktów oraz rozwiązywania problemów technologicznych.
 

Prace ukierunkowane na rozwój Państwa nowych produktów

 
KREACJA PRODUKTOWA - GOTOWE Z LISTY POMYSŁY FIZYCZNE LUB CYFROWE
Opracowanie dokumentacji opisującej szczegóły budowy i działania naszych autorskich pomysłów na produkty fizyczne lub cyfrowe wzbogacone o ich etapowe rozwinięcia i modyfikacje ułatwiające wdrożenie do produkcji.
Dodatkowo opis pomysłów zawiera charakterystyką grup klientów na nowy produkt oraz założenia działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.
 

STUDIUM INNOWACYJNE - NOWE POMYSŁY NA PRODUKTY
Praca stosowana w sytuacji gdy Państwa potrzeby wykraczają poza zamieszczone w niniejszym serwisie pomysły
produktów fizycznych lub cyfrowych. To indywidualne, ukierunkowane na Państwa potrzeby opracowanie nowych pomysłów wyprzedzających aktualny stan branży i konkurencji. Pomysły są wyprofilowane na zadane ilości produkcji, park maszynowy, posiadaną technologię, materiały, odpady itp. Każdy pomysł poza opisem swojej istoty i działania zawiera wskazania grup klientów i propozycje działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.


STUDIUM INNOWACYJNE - NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ

To wyspecjalizowane Studium Innowacyjne dla producentów maszyn i urządzeń. Treść opracowania zawiera koncepcje nowych produktów ze wskazaniem budowy, funkcji, zastosowanych technologii tworzących nowe wartości i jakość na rynku w ramach aktualnej specjalizacji Państwa firmy oraz z skazaniem branż nowych. jako nowych kierunków rozwoju. Wskazując nowe propozycje produktów - nowych maszyn i urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe argumenty przekonujące klientów do współpracy oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych zasobów wiedzy i parku maszynowego.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY