POMYSŁY NA NOWE PRODUKTY

 
Oto szczególna forma wsparcia dla przyszłych i aktualnych właścicieli firm, niezależnych inwestorów, dyrektorów działów badawczo-rozwojowych - udostępniona w tym dziale prezentacja pomysłów na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnorodnym zaawansowaniu technicznym i potrzebach inwestycyjnych.
 

 
Zamieszczone listy pomysłów - linki na menu górnym powyżej zawierają dwie grupy pomysłów:

LISTA POMYSŁÓW NA PRODUKTY FIZYCZNE

LISTA POMYSŁÓW NA PRODUKTY CYFROWE


To efekty naszych prac wynalazczych oraz kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Jest to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja i plan otwarcia nowych działalności gospodarczych, start-upów oraz jako tematy prac dla firmowego działu badawczo- rozwojowego B+R. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każda decyzja biznesowa jak i każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia. Temu służy procedura prezentacji dokumentacji pomysłów oraz System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala to redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji, samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży i promocji, użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.
 

System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych produktów:

  • realizacja dokumentacji wybranego pomysłu - wykonanie pracy " Kreacja Produktowa " prezentującej opis budowy, działania, zastosowania, planowanych materiałów i technik wykonania wraz ze wskazaniem kolejnych etapów rozwoju i działań marketingowych,
  • ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
  • ocena przez Rzecznika Patentowego,
  • ocena wykonalności i kalkulacje dostawców części i podzespołów, firm kooperacyjnych - jeżeli takowe będą potrzebne,
  • ukierunkowane uszczegółowienie kwestii konstrukcyjnych lub marketingowych w postaci analizy rynku,  badania klientów i użytkowników.\
  • OPCJA - ocena pomysłu w ośrodkach badawczych lub uczelniach - opcja stosowana przy aplikowaniu o granty naukowe lub dofinansowanie z funduszy EU  wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw.


Jako pomysłodawcy możemy Państwa wspomagać na każdym etapie rozwoju produktu: w fazie testów, wykonania prac z zakresu wzornictwa, prototypów i końcowego wdrażania do produkcji, przygotowania marketingowego itp.

 

 

PROPOZYCJA INWESTYCYJNA

 
Jeżeli nasza praca podoba się Państwu - widzicie jej przydatność komercyjną to zapraszamy dofinansowania naszej działalności. Może to być dofinansowanie celowe wraz z wskazaniem nad jakimi nowymi tematami mamy pracować dla Państwa. Inną możliwością jest finansowanie czasowe potrzebne do uszczegółowienia pomysłów z powyższej listy - pomysły fizycznych i cyfrowe. Prace takie mają na celu wykonanie dokumentacji pomysłów które
pozwolą na zabezpieczenie zasobów niematerialnych - zastrzeżenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów oraz wykonanie makiet lub prototypów zależnie od poziomu gotowości do wdrożenia wybranych pomysłów. Finalnym etapem będzie sprzedaż lub wdrożenie na zasadach komercyjnych dla państwa firmy lub innych wybranych. Wpływy z takich transakcji będą możliwą formą zwrotu i zysków z dofinansowania naszej pracy. Dofinansowanie może być w formie cyklicznych wpłat potwierdzonych harmonogramem prac i fakturą lub udziałem w spółce celowej oraz wpłatą na rzecz celowej fundacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.
 

tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY