Obniżanie ryzyka wdrażania nowych produktów

 
To Praca - procedura prezentacji dokumentacji wybranego przez Państwo pomysłu. Poza prezentacją głównego pomysłu ( pomysł fizyczny lub cyfrowy ) są opisane jego modyfikacje, wersje rozwojowe i badawcze. Ma to na celu prezentację różnych dróg wdrożenia pomysłu oraz jego nowych wersji i zastosowań w przyszłości. Każda praca Kreacje Produktowe zawiera standardowo 3 - 6 nowych koncepcji w oparciu o pomysł wyjściowy co dodatkowo zgłębia sam pomysł i jego zastosowanie. Takie pogłębione przepracowanie wybranego pomysłu zwiększa możliwości jego wdrożenia i zastosowania w ofercie Państwa firmy.

Opracowując pomysły widzimy nie tylko tu i teraz, ale i dalszą ścieżkę rozwoju. Znajomość dalszych etapów rozwoju i rozbudowy produktu o nowe funkcje daje inwestorowi - czyli Państwa firmie szerokie pole do modyfikacji, zmian i dostosowania pomysłów do swoich indywidualnych potrzeb.

Nasze pomysły są opracowane tak by dawały akceptowalne przełożenia ceny do wartości użytkowych - dla wytypowanych grup klientów mających określone potrzeby i siłę zakupową. Genezą powstania i opracowania wizji a kolejno końcowego pomysłu na produkt jest upraszczanie i ułatwianie życia prywatnego lub zawodowego potencjalnych klientów - użytkowników wraz z walorem oszczędności czasu i podnoszenia jakości ich życia w dziedzinach jakich dotyczy istota pomysłu.

Etap pozyskania pomysłu jest początkiem drogi wdrożenia dlatego służymy naszym wsparciem w całym tym procesie wraz autorskim Systemem Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Możliwości wykonania makiet i prototypów oraz krótkich serii produktów wydatnie obniżają ryzyko inwestycji w nowe produkty. Cała praca wdrożeniowa realizowana w myśl zasady " od ogółu do szczegółu " potrafi eliminować dużą część ryzyka i nietrafionych decyzji. Umiejętność całościowego spojrzenia na proces kreowania nowych produktów pozwala brać pod uwagę cały cykl życia produktu co umożliwia już w fazie projektowej eliminować nawet do 70 % kosztów produkcji oraz marketingu.
 

WYTYCZNE DLA KREACJI PRODUKTOWYCH

 • Kreacja Produktowa zawiera dokumentację wybranego pomysłu - jest to Praca do jednorazowej sprzedaży z zachowaniem poufności informacji i przekazaniem praw  własnościowych - umożliwia to ich patentowanie, zastrzeganie jako wzory przemysłowe, sprzedaż licencji ...
   
 • Każdy Pomysł może być rozwijany wzorniczo od strony estetycznej i ergonomicznej oraz do wersji dokumentacji technicznej, wizualizacji 3D, wydruków 3D, makiet fizycznych i prototypów.
   
 • W Kreacji Produktowej każdy prezentowany Pomysł zawiera dokumentację z opisem:
  - opis głównych wartości i przewag konkurencyjnych nowego produktu
  - szkice, schematy, rysunki ideowe, opis budowy, działania, propozycje rozwoju konstrukcji
  - opis wykorzystania i użytkowania nowego produktu
  - opis grup docelowych klientów na nowych produkt
  - wykonalność Pomysłu - opis propozycji działań technologicznych i materiałowych , marketingowych,
    sprzedażowych i promocji nowego produktu
  -
  OPCJA - zależna od konkretnego pomysłu - możliwość wykonania makiety lub prototypu oddającego
   
  idee działania głównej koncepcji – wykonanie w skali 1:1 lub mniejszej z materiałów docelowych lub
   
  zastępczych

   
 • W obecnej puli dotacji EU na lata 2014-2020 preferowane jest finansowanie współpracy biznesu z nauką - nasze Pomysły są początkiem, wstępem i gotowym planem działania dla prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. Zachęcamy firmy zainteresowane dotacjami o zapytania dotyczące naszych gotowych Pomysłów oraz prac o indywidualnych wymaganiach.

  Pomysły są przekazywane z pełnymi prawami własnościowymi - czyli są dobrym punktem wyjścia do ubiegania się o środki z funduszy EU jako zakup własności intelektualnej, jako plan własnych - firmowych prac badawczo-rozwojowych oraz jako materiał do zabezpieczenia patentowego krajowego, unijnego i globalnego.

 

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY