OBNIŻANIE RYZYKA WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW

 
KREACJA PRODUKTOWA to praca będąca formą prezentacji dokumentacji wybranego przez Państwo pomysłu z listy pomysłów na produkty fizyczne lub cyfrowe. Każdy pomysł poza prezentacją sedna jego budowy i działania zawiera także jego modyfikacje, wersje rozwojowe i badawcze. Ma to na celu prezentację różnych dróg wdrożenia pomysłu oraz jego nowych wersji i zastosowań w przyszłości. Taka forma prezentacji pomysłu głównego i jego modyfikacji i rozwinięć zgłębia sam pomysł i jego zastosowanie. Zwiększa to możliwości jego wdrożenia i zastosowania w ofercie Państwa firmy.

Tak opracowana dokumentacja pozwala zobaczyć pomysł nie tylko tu i teraz, ale i dalszą ścieżkę jego rozwoju. Znajomość dalszych etapów rozwoju i rozbudowy produktu o nowe funkcje daje inwestorowi - czyli Państwa firmie szerokie pole do modyfikacji, zmian i dostosowania pomysłów do swoich indywidualnych potrzeb.

Nasze pomysły są realne do wykonania i wdrożenia. Zostały opracowane tak by dawały akceptowalne przełożenia ceny do wartości użytkowych - dla wytypowanych grup klientów mających określone potrzeby i siłę zakupową. Genezą powstania i opracowania wizji a kolejno końcowego pomysłu na produkt jest upraszczanie i ułatwianie życia prywatnego lub zawodowego potencjalnych grup klientów - użytkowników wraz z walorem oszczędności czasu i podnoszenia jakości ich życia w dziedzinach jakich dotyczy istota pomysłu.

Etap pozyskania pomysłu jest początkiem drogi wdrożenia dlatego służymy naszym wsparciem w całym tym procesie. Możliwości wykonania makiet i prototypów oraz krótkich serii produktów wydatnie obniżają ryzyko inwestycji w nowe produkty. Cała praca wdrożeniowa realizowana w myśl zasady " od ogółu do szczegółu " potrafi eliminować dużą część ryzyka i nietrafionych decyzji. Umiejętność całościowego spojrzenia na proces kreowania nowych produktów pozwala brać pod uwagę cały cykl życia produktu co umożliwia już w fazie projektowej eliminować nawet do 70 % kosztów produkcji oraz marketingu.

 

WYTYCZNE DLA PRACY - KREACJA PRODUKTOWA:

 • Kreacja Produktowa zawiera dokumentację wybranego pomysłu - jest to Praca do jednorazowej sprzedaży z zachowaniem poufności informacji i przekazaniem praw własnościowych w tym prawa do stosowania na wybranych polach użytkowania oraz prawa zależnego do swobodnego wprowadzania zmian.
   
 • Każdy Pomysł możemy rozwinąć wzorniczo i konstrukcyjnie od strony estetycznej i ergonomicznej do wersji dokumentacji technicznej, wizualizacji 3D, wydruków 3D, makiet fizycznych i prototypów w skali 1:1 lub
  mniejszej
  z materiałów docelowych
  lub zastępczych

   
 • W Kreacji Produktowej każdy prezentowany Pomysł zawiera dokumentację z opisem:
  - opis głównych wartości i przewag konkurencyjnych nowego produktu,
  - zależnie od potrzeb zaprezentowania treści pomysłu w dokumentacji zawarte są:
    szkice, schematy, rysunki ideowe, wizualizacje 3D,
  - opis budowy, działania, propozycje, rozwoju konstrukcji,
  - opis wykorzystania i użytkowania nowego produktu,
  - opis grup docelowych klientów na nowych produkt,
  - opis wykonalność pomysłu - propozycje działań produkcyjnych, marketingowych,
    handlowych, promocyjnych nowego produktu,
  - opis nowych koncepcji w oparciu o pomysł wyjściowy co dodatkowo zgłębia
    i zwiększa możliwości jego wdrożenia i zastosowania w ofercie,
  - wskazania ścieżek rozwoju przez działania badawczo-rozwojowe,
  - wykonalność Pomysłu - opis propozycji działań technologicznych i materiałowych , marketingowych,
    sprzedażowych i promocji nowego produktu

   
 • W obecnej puli dotacji EU na lata 2022-2027 preferowane jest finansowanie współpracy biznesu z nauką - nasze Pomysły są początkiem, wstępem i gotowym planem działania dla prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. Zachęcamy firmy zainteresowane dotacjami o zapytania dotyczące naszych gotowych Pomysłów oraz prac o indywidualnych wymaganiach.

  Pomysły są przekazywane z pełnymi prawami własnościowymi - czyli są dobrym punktem wyjścia do ubiegania się o środki z funduszy EU jako zakup własności intelektualnej, jako plan własnych - firmowych prac badawczo-rozwojowych oraz jako materiał do zabezpieczenia patentowego krajowego, unijnego i globalnego.

 

 

Jeżeli macie Państwo problemy techniczne, konstrukcyjne
wzornicze, marketingowe, innowacyjne ...
Zapraszamy do kontaktu:


tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY