TWORZENIE CYFROWYCH INNOWACJI DLA UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH

 

Niniejsza lista to nasze autorskie pomysły na aplikacje i systemy informatyczne. Są to rozwiązania programów komputerowych w wersji niezależnych aplikacji, aplikacji stacjonarnych i sieciowych, aplikacji na platformy mobilne oraz aplikacji będących uzupełnieniem i doposażeniem produkowanych produktów fizycznych i usług. Dynamiczne zmiany bazujące na wykorzystaniu internetu, urządzeń mobilnych, łączności bezprzewodowej tworzą środowisko wirtualne które angażuje ludzi, sprzęt komputerowy i otaczające maszyny, urządzenia, oraz wyposażenie do nowych interakcji. To tworzy nowe zachowania i potrzeby - potrzeby na nowe produkty cyfrowe.

Proponowane aplikacje mają swoją dokumentację w ramach pracy " Kreacja Produktowa " która zawiera założenia działania algorytmów danego programu, ergonomii użytkowania oraz estetyki - wyglądu ekranów i menu użytkownika, wytyczne marketingowe i założenia identyfikacyjne - nazwę i znak towarowy

 

 
  APLIKACJE INFORMATYCZNE NA KOMPUTERY STACJONARNE I SIECIOWE ORAZ URZĄDZENIA MOBILNE
Technologia Branża Nazwa wizji produktu
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
MOTORYZACJA IT-01. Aplikacja na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze.
Bezpieczeństwo komunikacji w samochodzie podczas jazdy samochodem
System i aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
MOTORYZACJA IT-02. System i aplikacja na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze.
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
MOTORYZACJA IT-03. Aplikacja edukacyjna na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze.
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI IT-04. Aplikacja na smartfony podnosząca bezpieczeństwo
użytkowników serwisów z logowaniem
Bezpieczeństwo klientów banków, sklepów w sieci
Aplikacja
Informatyczna
EDUKACJA
ZABAWA
IT-05. System zarządzania informacjami dla dzieci i młodzieży
Aplikacja
Informatyczna
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMATYCZNE
IT-06. Idea systemu kodowania danych - hasła niewidoczne
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
ROZRYWKA IT-07. Gra zręcznościowa kinematyczna
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
ROZRYWKA
EDUKACJA
IT-08. Gra zręcznościowa przestrzenna
System i aplikacja
Informatyczna
POLICJA IT-09. Aplikacja do optymalizacji pracy Policji
System i aplikacja
Informatyczna
SAMOROZWÓJ IT-10. Aplikacja do autoedukacji
Aplikacja
Informatyczna
ZAKUPY IT-11. Optymalizacja zakupów spożywczych
Aplikacja
Informatyczna
TURYSTYKA IT-12. Aplikacja krajoznawcza
Aplikacja
Informatyczna
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMATYCZNE
IT-13. Bezpieczne przechowywanie i korzystanie z danych w chmurze
Nowy kierunek dla
aplikacji informatycznych
FINANSE IT-14. Nowy kierunek wykorzystania technologii blockchain w
branży fintech dla klientów korporacyjnych - nowe modele biznesowe dla licencjobiorców MSP
Aplikacja
Informatyczna na
urządzenia mobilne
BIURO IT-15. Aplikacja biurowa na smartfony dla menedżerów
Aplikacja
Informatyczna
Rozwiązania techniczne
IT BIZNESOWE IT-16. Otwarte systemy komputerowe dla firm i instytucji minimalizujące ingerencje zewnętrzne - hakowanie
Praca Doradcza STUDIUM INNOWACYJNE " Rozwój produktów cyfrowych dla zadanej grupy programistów - nowe modele biznesowe, nowe oferty, połączenie ze światem fizycznym "
 
 

Gdy Państwa potrzeby wykraczają poza zamieszczone w niniejszym zestawieniu Pomysły prosimy o kontakt i przesłanie swoich wymagań oraz życzeń
W ustalonym czasie prześlemy bez zobowiązań nasze
wstępne wnioski, pomysły i propozycje etapów prac.

Przykładowe kierunki poszukiwań nowych rozwiązań, w których możemy pomóc:

Studium Innowacyjne - pomysły na nowe produkty ukierunkowane na zadaną technologię produkcji, zestawy materiałów, na odpady, surowce z recyklingu.

Analiza Wzorniczo-Innowacyjna nakierowana na nowe opracowanie innowacji i nowych linii
wzorniczych dla aktualnych produktów - rozwinięcie, uproszczenie, nadanie nowych funkcji itp.

Autorskie techniki rozwiązywania problemów technicznych i biznesowych - BLUE-PLANET:
• nowe funkcje i nowe zastosowania aktualnych produktów
na aktualne i nowe rynki
• zastosowania nowych technologii produkcji i nowych materiałów
• nowe kierunki dla prac badawczych i rozwojowych nad nowymi ofertami i produktami
rozwój estetyki wizualnej produktów - kontra wizualna dla konkurencji branżowej - opracowanie
  nowych wyróżników firmy
poprawa ergonomii użytkownika lub w całym cyklu życia produktu

Plan pozyskania źródeł finansowania dla nowych działań rozwojowych i aktualnych produktów.

Badania bezpośrednie, wtórne, obserwacyjne, testowe, ilościowe lub jakościowe klientów i ich zachowań.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY