OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH POMYSŁÓW
NA PRODUKTY I PROJEKTY B+R

 
STUDIUM INNOWACYJNE - NOWE POMYSŁY NA PRODUKTY
Praca stosowana w sytuacji gdy Państwa potrzeby wykraczają poza zamieszczone w niniejszym serwisie pomysły
produktów fizycznych lub cyfrowych. To indywidualne, ukierunkowane na Państwa potrzeby opracowanie nowych pomysłów wyprzedzających aktualny stan branży i konkurencji. W ramach pracy przygotowujemy zadeklarowaną liczbę różnych pomysłów ustaloną po zapoznaniu się z tematem. Opracowania pomysłów na nowe produkty jest zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Państwa firmy i dostosowane do wybranych wytycznych.

Oto kilka przykładów wytycznych na które mogą być wyprofilowane pomysły na nowe produkty:
- dotychczasowa oferta firmy - nowe produkty mają ją rozwijać
- posiadany park maszynowy - nowe produkty mają być produkowane na użytkowanych maszynach
- używana technologia - nowe produkty mają ją wykorzystywać - np. linia do malowania proszkowego
- wykorzystywane surowce - nowe produkty mają być z nich produkowane
- produkowane odpady - nowe produkty mają być produkowane z odpadów aktualnej produkcji
- materiały z recyklingu - nowe produkty mają być produkowane z materiałów recyklingowych kupowanych lub
  z własnego przerobu odpadów z aktualnej produkcji
- sytuacja rynkowa - dana sytuacja wymusza pewien typ produktów - przestawienia produkcji, nowa branża
- sytuacja w branży - różnego rodzaju trendy - niskoemisyjność, certyfikowane surowce odnawialne, ręczna praca
- planowane inwestycje w firmie - nowe produkty mają być produkowane na nowych maszynach, urządzeniach
- inne ...


Studium Innowacyjne to narzędzie tworzenia przewag konkurencyjnych na kolejne lata działalności Państwa firmy. To interdyscyplinarna praca łącząca wiedzę biznesową, wnioski z analiz branżowych, techniki kreowania pomysłów na nowe produkty oraz prace projektowe. Zestawienie tak różnych dziedzin w jednej pracy pozwala realizować zadane tematy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie są też wypracowane pomysły zawarte w Pracy pokazujące propozycje na zmiany, przebudowę i rozwój nowych konkurencyjnych ofert, produktów i modeli działania Państwa firmy. Każdy opracowany pomysł poza opisem swojej istoty i działaniem zawiera wskazania grup klientów i propozycje działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek. Każdy zaproponowany pomysł jest możliwie dogłębnie przemyślany.

Ponad 25 letnie doświadczenie i obsługa firm z ponad 80 branż w temacie opracowywania przewag konkurencyjnych pozwoliło nam wypracować procedury, techniki i narzędzia do realizacji tak niestandardowych zadań jakimi są pomysły na nowe produkty mające potencjał sprzedażowy na rynkach krajowych i zagranicznych.

Studium Innowacyjne to:
- wyszukanie szans rynkowych,
- wykorzystanie posiadanych zasobów Państwa firmy do tworzenia nowych produktów,
- tworzenie dla aktualnych klientów nowych wartości i jakości oferty,
- organizowanie nowych ofert dla nowych grup klientów by rozwijać się, uniezależnić od koniunktury w jednej
  branży lub segmencie rynku,
- wskazania nowych grup klientów i założenia działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.
- propozycje konkretnych innowacji produktowych, wzornictwa i ergonomii.
- podwaliny i kierunki prac dla firmowych działów badawczo-rozwojowych


 

STUDIUM INNOWACYJNE - NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ
To wyspecjalizowane Studium Innowacyjne dla producentów maszyn i urządzeń. Treść opracowania zawiera koncepcje nowych produktów ze wskazaniem budowy, funkcji, zastosowanych technologii tworzących nowe wartości i jakość na rynku w ramach aktualnej specjalizacji Państwa firmy oraz z wskazaniem branż nowych jako nowych kierunków rozwoju. Wskazując nowe propozycje produktów - nowych maszyn i urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe argumenty przekonujące klientów do współpracy oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych zasobów wiedzy i parku maszynowego.

 

Jeżeli macie Państwo problemy techniczne, konstrukcyjne
wzornicze, marketingowe, innowacyjne ...
Zapraszamy do kontaktu:


tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY