Indywidualne produkty i projekty badawczo - rozwojowe dla Państwa firmy

 
Praca Studium Innowacyjne dotyczy opracowania pomysłów na nowe produkty zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Państwa firmy. W ramach pracy przygotowujemy zadeklarowaną liczbę różnych pomysłów
(ustalenia po zapoznaniu się z tematem) w kontekście Państwa wymagań, dotychczasowej oferty, posiadanego parku maszynowego, używanych technologii w produkcji oraz sytuacji rynkowej, branżowej i konkurencyjnej.

Studium Innowacyjne to narzędzie tworzenia przewag konkurencyjnych na najbliższe i kolejne lata działalności Państwa firmy. To interdyscyplinarna praca łącząca wiedzę biznesową, wnioski z analiz branżowych, techniki kreowania pomysłów na nowe produkty oraz prace projektowe. Zestawienie tak różnych dziedzin w jednej pracy pozwala realizować zadane tematy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie są też wypracowane pomysły zawarte w Pracy pokazujące propozycje na zmiany, przebudowę i rozwój nowych konkurencyjnych ofert, produktów i modeli działania Państwa firmy.

Ponad 20 letnie doświadczenie i obsługa firm z ponad 70 branż w temacie opracowywania przewag konkurencyjnych pozwoliło nam wypracować procedury, techniki i narzędzia do realizacji tak niestandardowych zadań jakimi są pomysły na konkurencyjne produkty mające potencjał sprzedażowy na rynkach krajowych i zagranicznych.

Studium Innowacyjne to:
- wyszukanie szans rynkowych,
- wykorzystanie posiadanych zasobów Państwa firmy do tworzenia nowych produktów,
- tworzenie dla aktualnych klientów nowych wartości i jakości oferty,
- organizowanie nowych ofert dla nowych grup klientów by rozwijać się,
  uniezależnić od koniunktury w jednej branży lub segmencie rynku,
- propozycje konkretnych innowacji produktowych, wzornictwa i ergonomii.
 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY