NA POCZĄTKU KAŻDEGO BIZNESU JEST POMYSŁ!

MENU
 
Ta szczególna pozycja w naszych pracach ma siłę inspirowania ludzi i organizacji do rozwoju i zmian. Pomysły na nowe działalności gospodarcze i start-upy przygotowywane są indywidualnie a podstawą ich realizacji są zasoby naszej wiedzy - ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, wnioskowanie, obserwacje i analizy ponad 70 branż oraz Państwa wymagania wyrażone w zamieszczonej poniżej Ankiecie. Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i indywidualnych Państwa wymagań przygotowywane pomysły są zawsze zgodnie z potrzebami i wymaganiami. Zależnie od Państwa potrzeb proponujemy rozwiązania w różnych formach - handel, usługi, produkcja, przedstawicielstwo, pośrednictwo, franchising, sprzedaż bezpośrednia, ... itp. Pomysły mogą być propozycją na samozatrudnienie, nową działalność gospodarczą na rozwój i uzupełnienie dotychczasowej działalności a także być dywersyfikacją w inwestowaniu z ukierunkowaniem na nowe branże. Nasze propozycje to droga do Państwa samorealizacji, to stawianie sobie nowych wyzwań, to ciągłe uczenie się i odkrywanie, to w końcu droga do pieniędzy, czyli narzędzia do realizacji marzeń.

Przy realizacji Pracy zawsze stawiamy na różnorodność propozycji, różne poziomy inwestycyjne, różną czasochłonność prac przygotowawczych. Mamy jeden cel - wypracowanie nowej jakości na rynku, nowych ofert, na które możliwe jest znalezienie klientów w aktualnej i przyszłej sytuacji rynkowej, na startowym i nowych terenach działania.
Ważną częścią naszej pracy są opracowania pomysłów na innowacyjne start-upy ukierunkowane na działalność w branżach nowych technologii, w sieci Internet i w oparciu o produkty cyfrowe.

Podsumowując naszą propozycję należy podkreślić jej przydatność na różnych poziomach realizacji:
- rozwijanie nowych i aktualnie prowadzonych działalności gospodarczych od formy jednoosobowej
  działalności gospodarczej, telepracę, działalność dla osób niepełnosprawnych, działalność w sieci
  aż po inwestycje zatrudniające wielu pracowników działające w wielu oddziałach w kraju
- aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarówno kobiet i mężczyzn
- aktywizację zawodową osób po 50 roku życia
- organizowane pakietów pomocowych dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw jako
narzędzie
  outplacementowe w zarządzaniu kadrami, negocjacjach z pracownikami oraz w budowaniu pozytywnych
  relacji ze społecznym otoczeniem firmy - to innowacyjne wychodzenie na przeciw potrzebom ludzi
  z inicjatywą i w potrzebie.
- przebranżowienie się osób do bardziej rozwojowych sektorów rynku

Każdy z przygotowanych pomysłów dla Państwa jest opisany wg listy tematów:
1. Nazwa pomysłu na biznes - pomocna w promocji nowego biznesu
2. Opis działań realizowanych w ramach pomysłu, określenie branży
3. Misja biznesu - jaką wartość daje klientom i co jest zyskiem dla klienta, atuty oferty
4. Opis na czym dokładnie polega biznes - opis modelu biznesowego
5. Etapy od znalezienia klienta do zapłaty
6. Branża i rynek
7. Wymogi realizacji pomysłu
8. Co pomysł daje poza finansami ?
9. Przykładowe kierunki rozwoju pomysłu w następnych latach działania

 

PRACE POMOCOWE - WDROŻENIE POMYSŁÓW:

Dla usługi indywidualnego opracowania pomysłów mamy dodatkowe wsparcie - pomagamy nie tylko w koncepcji ale też na różnych etapach działania i rozwoju. Oto przykłady prac pomocowych:
- opracowanie biznes planów

- opracowanie strategii firmy lub organizacji
- zbudowanie konkurencyjnych modeli działania
- skonstruowanie procesów i procedur działania
- zdefiniowanie wartości oferty i jej specjalizacja
- opracowanie strategii marki oraz jej identyfikację - patrz - Obsługa Marketingowa
- ustalenie planów budowania relacji i komunikacji z klientami
- wykreowanie systemów cenowych

- opracowanie wzornicze produktów
- dodatkowe Prace pomocowe - patrz - Doradztwo Biznesowe

Poszukując pomysłu na nowy biznes warto szukać nie tylko samej koncepcji prowadzenia działalności ale także bezpośrednich pomysłów na produkty. Z praktyki rynkowej wynika iż większość firm powstaje wokół produktu i to wokół niego rozwija swoją działalność i idee firmy. Oczywiście pojęcie produktu jest szerokie i mieści się w nim mix usług, mix usług z towarami handlowymi, tradycyjne pojmowanie produktu w postaci fizycznego wytwarzania użytecznych przedmiotów oraz zyskujące na znaczeniu produkty cyfrowe. Kierunkami pomocnymi w dalszych poszukiwaniach są nasze serwisy tematyczne (linki w Menu serwisu)  Pomysły na nowe produkty i Wzornictwo przemysłowe.

 
ANKIETA  - PAŃSTWA POTRZEBY I WYMAGANIA
 
Prosimy, skopiować pytania Ankiety do programu tekstowego i w sprzyjających warunkach ( cisza i spokój )
odpowiedź na możliwie największą ilość pytań. Rzetelne przedstawienie swoich potrzeb pozwoli nam
wykonać przydatną i skuteczną Pracę. Odpowiedzi prześlij na e-mail:
biuro@msgk.eu

1. Miasto i region w którym zamierzacie Państwo uruchomić i rozwijać nową działalność ?

2. Przyczyna poszukiwania pomysłów na nowe działalności ?

3. Czy nowe pomysły mają być spójne czy odmienne od dotychczasowej działalności ?

4. Aktualna Państwa działalność / praca ?

5. Jaki jest cel Państwa działalności - finansowy i poza finansowy ?

6. Plany i zamierzenia na najbliższe lata. Co chcieliby Państwo osiągnąć ?

7. Co przynosi Państwu zawodowo największą satysfakcję ?

8. Jakie są Państwa hobby ?

9. Państwa największe atuty ?

10. Wykształcenia i umiejętności: - ukończone kursy i szkolenia  - Umiejętności: obsługa komputera,
       znajomość jęz. obcych, Prawo Jazdy, doświadczenie zawodowe, ostatnia praca - gdzie, stanowisko
       - jak długo, dlaczego nastąpił koniec

11. Jakie zasoby możecie Państwo wykorzystać w nowej działalności: np. powierzchnia - typ lokalizacji,
      auto,  komputer, inne wyposażenie, inne atuty

12. Poziom inwestycji w nową działalność: - określenie finansów przeznaczonych na inwestycje ?

13. Preferowane branże ? Typ biznesu - handel, usługi, produkcja 

14. Jakie branże na pewno Państwa nie interesują i dlaczego ?

Po otrzymaniu Ankiety i ocenie Państwa potrzeb - prześlemy bez zobowiązań wycenę Pracy i termin realizacji.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY