belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika lista nowe produkty wielobranzowe strzalki skierowane w punkt centralny

 
 

NOWE PRODUKTY FIZYCZNE i CYFROWE

 
Oto szczególna forma wsparcia dla przyszłych i aktualnych właścicieli firm, start-upów, niezależnych inwestorów, dyrektorów działów badawczo-rozwojowych. W tym dziale udostępniamy sygnałową prezentację PROPOZYCJI PRODUKTOWYCH czyli gotowych do sprzedaży pomysłów na nowe, niestandardowe produkty. Pomysły ukierunkowane są na ponad 50 branż, o różnorodnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych inwestycjach wdrożeniowych.
 

wykres - znaczenie nowych produktów dla firm 10 argumentów

 
Listy pomysłów na produkty fizyczne i cyfrowe to efekty naszych prac wynalazczych oraz kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Jest to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja i plan otwarcia nowych działalności gospodarczych, start'upów oraz jako tematy prac dla firmowego działu badawczo- rozwojowego B+R. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każda decyzja biznesowa jak i każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia. Temu służy procedura prezentacji dokumentacji pomysłów oraz System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala to redukować koszty na każdym etapie wdrożenia - zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji, samej produkcji, dystrybucji, sprzedaży i promocji, użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.

System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych produktów:

  • realizacja dokumentacji wybranego pomysłu prezentującej opis budowy, działania, zastosowania, planowanych materiałów i technik wykonania wraz ze wskazaniem kolejnych etapów rozwoju i działań marketingowych,
  • ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
  • ocena przez Rzecznika Patentowego,
  • ocena wykonalności i kalkulacje dostawców części i podzespołów, firm kooperacyjnych - jeżeli takowe będą potrzebne,
  • ukierunkowane uszczegółowienie kwestii konstrukcyjnych lub marketingowych w postaci analizy rynku, badania klientów i użytkowników,
  • OPCJA - ocena pomysłu w ośrodkach badawczych lub uczelniach - opcja stosowana przy aplikowaniu o granty naukowe lub dofinansowanie z funduszy EU wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw.

Jako pomysłodawcy możemy Państwa wspomagać na każdym etapie rozwoju produktu: w fazie testów, wykonania prac z zakresu wzornictwa, prototypów i końcowego wdrażania do produkcji, przygotowania marketingowego itp.

 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl,  tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY