belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

 
Doradztwo
Biznesowe
Wzornictwo
Przemysłowe
Obsługa
Marketingowa
 

 

ZAINSPIRUJ SIĘ DO ZMIAN I ROZWOJU

 

Wnioski    Pomysły    Najlepsze praktyki    Modele biznesowe    Nowe oferty    Wartości dodane

 
Na niniejszym blogu zamieszczamy materiały edukacyjne sygnalizujące kierunki, szanse, możliwości i okazje na zmiany i dalszy rozwój firm w dużej niepewności rynkowej. Przekaz skierowany jest do właścicieli, dyrektorów, menadżerów i pracowników firm z różnych branż. Blog ma inspirować Państwa do aktywnego i prorozwojowego rozwiązywania problemów poprzez stosowanie nowych pomysłów i innowacji w ofertach, produktach, technikach zarządzania i strategii działania.
 

Multi ...

Multimedialność, multikanałowość komunikacji z klientem, multikanałowość dystrybucji, multikooperacja, multilogistyka, multikulturowość, miulti- językowość - tak do słowa “multi” w biznesie musimy się przyzwyczaić polubić i wykorzystać !

 

Nierealne staje się realne.
Czym ambitniejsze cele tym
ciekawsza praca w firmie
oraz bardziej konkurencyjna
oferta

 

Promocyjne wojny cenowe

Jeżeli sprowadzimy przekaz promocyjny tylko do tematu cen uwikłamy się w wojny cenowe na które konkurenci odwetowo odpowiedzą obniżkami cen. W takiej sytuacji pozostaje niewiele dróg wyjścia. Jedną z nich jest wdrażane innowacji, precyzyjna segmentacja rynków, oferty kierunkowe, rozwijanie serwisu i usług doradczych ... Trudne ? Tak, ale to jedyne rozwiązania by nie wypaść z rynku. Można też nie wdawać się w wojny cenowe ale to strategia działania nakierowana na redukcje oferty połączoną z specjalizacją oraz drastycznym podniesieniem jakości.

 

Rozwój przez start-upy

Firmy średnie i duże szukając przewag konkurencyjnych obrastają w ramach budżetów na innowacje małymi firmami - start-upami które swoim działaniem wzbogacają aktualną ofertę lub wybiegając w przyszłość wytyczają nowe drogi rozwoju oferty firmy matki w zamian zyskując wsparcie i współdziałanie z silnym podmiotem na rynku.

 

Rozwijanie firmy przez
kompetencje dostawców

Czyli dążenie do współpracy z takimi firmami, które nie tylko dostarczają same towary, surowce lub półprodukty ale dodatkowo oferują doradztwo, prace optymalizacyjne, dobór towarów pod kątem ekonomii, oszczędności czasu, wartości dla Klientów końcowych ... Takie podejście prowadzi do długotrwałych zmian w wynikach firmy. Przykład: Firma sprzedająca dodatki i surowce dla Piekarń poza samą dostawą świadczy usługi optymalizacji procesu pieczenia, nowych receptur, uatrakcyjnienia produktów firmy Klienta przez oferty dodatków smakowych i dekoracji. Współpraca Piekarni z takim dostawcą to droga do rozwoju oferty, utrzymania zainteresowania ofertą Klientów a docelowo do wzrostu zysków i utrzymania się na rynku.


Listopad  2022
 

Szukając oszczędności

Przeprowadzenie audytu energetycznego mimo wszystko warto powierzyć własnym pracownikom. Mimo że to trwa dłużej
i wymaga doszkolenia to wiedza wyniesiona z przyjrzenia się firmie od strony kosztów
jest bezcenna i nie odparuje z głów jak kolejne szkolenia. U pracowników zostaje wiedza, powstają nowe nawyki zrodzone nie z nakazu ale ze zrozumienia tematu i jego poznania na miejscu swojej pracy. Audyt energetyczny to wstęp dla niemającego końca procesu wdrażania oszczędności. Wzbogacenie audytu systemem KENBAN spowoduje ze zmiany obejmą nie tylko media ale i efektywność miejsc pracy.

 

Wyznacz ambitne cele dla firmy
- wzrośnie konkurencyjność oferty i jakość pracy.

Wyznaczanie realnych ale też ambitnych celów dla firmy jest jednym z podstawowych zadań dla właścicieli i zarządów firm.

Czym bardziej cele te będą kłaść nacisk na zaangażowanie i innowacyjność pracowników tym praca ich będzie pełna wyzwań i nauki. To sposób na rozwinięcie kompetencji pracowników w firmach gdzie struktura firmy jest płaska - mało szczebli kariery. By wyznaczone cele miały sens muszą być mocno osadzone w specyfice i realiach biznesowych firmy - być realne a
jednocześnie nie realne do wykonania jeżeli nie ma się planu ich realizacji. Mają odstraszać stopniem trudności konkurentów a zachęcać potencjalnymi zyskami i profitami klientów. Promując firmę mają wabić każdego natomiast nieliczni wiedzą jak je osiągnąć i tu leży źródło przewagi wynikające z realizowania takich wyzwań w firmach. Wielu o tym mówi ale nieliczni to robią.
 

Przykłady długofalowych celów:

 • dojście do 2-dniowej realizacji zleceń z aktualnej 4-dniowej
 • dojście do pozyskania 90 % surowców do produkcji z recyklingu - aktualnie 30 %
 • 50 % energii cieplnej pochodzi z paliw odnawialnych - aktualnie 10 %
 • 25 % obniżka zużycia energii elektrycznej
  - obniżenie kosztów transportu o 10 %- ...
 

POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

Pomysł polega na oferowaniu wybranym grupom firm i instytucji dla których zanik prądu ma krytyczne znaczenie dla działania i obsługi klientów - gwarantowanej szybkiej dostawy zasilania. Zawieranie umów na dostawy mobilnych generatorów prądu z gwarantowaną mocą i czasem działania. Usługa abonamentowa rozpoczyna się montażem u klienta - łącza do wpinania się w jego instalację elektryczną z mobilnym zasilaniem dla kluczowych urządzeń i instalacji. Firma działa jak firma ochroniarska z centrum dyspozycyjnym gdzie nadzorowi poddawany jest stan pogody, stan linii energetycznych oraz stan zasilania u klientów a także status pojazdów z mobilnymi generatorami spalinowymi, gazowymi, akumulatorowymi, solarnymi itp. Różne formy zasilania generatorów - różne wymogi czystości, hałasu itp.
Przykładowe grupy klientów:
 • drukarnie,
 • wybrane gabinety medyczne,
  kosmetyczne, weterynaryjne,
 • lokale gastronomiczne i rozrywkowe
 • obsługa dużych palców budów i remontów
 • imprezy cateringowe, sportowe,
  artystyczne, targowe,
 • hodowle zwierząt w klimacie specjalnym
 • magazyny klimatyczne towarów

 

Serwis - Drugi Dział Sprzedaży

Dystansowanie konkurencji wysokiej jakości serwisem i wtórnym obiegiem używanych produktów. polegające na naprawach i wymianie części (tj. w nowszych produktach) i udzielaniu nowej gwarancji.
 • ekonomiczne zakupy klientów, bezpieczeństwo sprawności, wysoka wartość produktów w kolejnej  odsprzedaży
 • ekologiczne wykorzystanie zasobów - pozostawianie / remontowanie fizycznych elementów produktów i ich unowocześnianie przez instalację automatyki i oprogramowania
  - stopniowanie cen w ofercie firmy
  - efektywne budowanie marki firmy.

Marzec  2023
 
Ekspresowe podniesienie skuteczności
działania - zajęcie się tym
na co mamy wpływ!

 

Wartość dodana

To wyróżnik firmy i element wyboru poza podstawową ofertą spełniający preferencje Klientów i mający konkretną wartość z  rezygnacji której, klient będzie miał dyskomfort decyzyjny - poczucie straty w wymiarze psychologicznym oraz fizycznym - zakup produktu o niższych walorach użytkowych.

Przy wzrastającej konkurencji w każdej niemal branży i coraz większym postępującym podobieństwie produktów - wartość dodana jawi się jako jedyny wyróżnik firmy i podstawowe kryterium wyboru stosowane przez klienta. Wartość dodana jest nierozerwalnie związana z klientem, jest przez niego subiektywnie postrzegana i często decyduje o ostatecznym wyborze dostawcy produktu lub usług. Wartość dodana szybko ulega zmianom w dynamicznej rzeczywistości i dlatego kluczem do ciągłego stanowienia wartości dodanej dla klienta jest ciągłe i systematyczne prowadzenie badań rynku i klientów.

 

Ciągła edukacja pracowników
to dla właścicieli komfort
i gwarancja, że są oni
gotowi do stawienia czoła
kolejnym zleceniom Klientów

 

Konfekcjonowanie = sprzedawanie

Spowolnienie gospodarcze wymusza daleko idące konfekcjonowanie produktów - sprzedaż w maksymalnie małych porcjach dla obniżenia jednostkowych kosztów zakupu.

 

Zawsze trzeba tworzyć własne
marki i produkty

Będąc aktualnie kooperantem - producentem podzespołów, części lub wyrobów sprzedawanych w sieciach handlowych trzeba budować własną ofertę markowych produktów. Inaczej firma skończy jako podwykonawca realizujący zlecenia za najniższe stawki aż do wydrenowania sił i środków czyli upadku z braku nowych inwestycji i rozwoju nowych kompetencji.

 

Alianse biznesowe

To narzędzie rozwoju firmy i jej oferty - tworzenie porozumień ofertowych, zakupowych, promocyjnych pozwala uzyskać efekt synergii i skali. W perspektywie czasu to dobry test uczący firmę współpracy z partnerami. Patrząc strategicznie jest to punkt wyjścia do ściślejszej współpracy a także porozumień własnościowych - udziały, objęcie akcji, fuzje, przejęcia. Działanie w  pojedynkę zachowuje niezależność - współpraca z firmami uzupełniającymi ofertę tworzy nowe przewagi biznesowe. Trend: wyższym stopniem wtajemniczenia w dziedzinie aliansów jest tworzenie i zarządzanie łańcuchami wartości. Pozwala to na tworzenie nowych i aktualnie niedostępnych produktów oraz usług - to trudne do skopiowania przewagi konkurencyjne.

Maj 2023
 

Nowe funkcje oddziałów firmy

Wykorzystywanie oddziałów firm krajowych zwłaszcza na peryferiach i poza wielkimi aglomeracjami jako miejsc do których  transferowane są centra usług ze względu na tańszą siłę roboczą i mniej formalne warunki pracy:
 • oddziały firmy stają się atutem nie tylko
  handlowym ale też źródłem ograniczania
  kosztów – delegowanie działów
  księgowość, call center, projektowania
 • oddziały głównie w dużych miastach
  rozbudowują mocne strony – handel,
  spotkania, wzorcownie, showroomy,
  miejsca szkoleniowe.
POMYSŁ - przebudowa firm wielooddziałowych. Drastyczne obniżenie kosztów dla firm oddziałowych przez ich zmianę w sieci agencyjne lub franchisingowe. Pozyskane oszczędności i środki pozwolą na inwestycje w rozwój produktów, budowę oferty i działania obniżające dalsze koszty a także ceny dla klientów końcowych.

 

Trendy są jak fale
- nie walczy się z nimi

 

 

Kryzys w firmie

Kryzys to - potocznie - określenie o konotacji negatywnej, oznaczające załamanie gospodarki lub firmy. A przecież według źródłosłowu jest to moment przesilenia, zwrotu, wyboru, rozstrzygnięcia. To, czy sytuacja obróci się na naszą korzyść czy niekorzyść, zależy w dużej mierze od nas samych. Kryzysem można zarządzać. Przyjęcie pozytywnej, pro aktywnej postawy i konstruktywne spojrzenie na zjawiska kryzysowe pozwoli menedżerom nie tylko na ich przezwyciężenie, ale także na wykorzystanie ich jako czynnika rozwoju. Trzeba w odpowiednim momencie rozpoznać i uwzględnić wyzwania, jakie niesie ze sobą dekoniunktura i wprowadzić stosowne zmiany w działaniu firmy.

Szczególną wagę należy w sytuacji kryzysu przyłożyć do umiejętności sprzedażowych. To przecież sprzedaż generuje zyski i pozwala przetrwać na rynku. Potrzebna jest tu jednak nowa świadomość: sprzedają nie tylko handlowcy, ale każdy, kto w firmie ma przelotny chociaż kontakt z Klientem. Dlatego kwalifikacje dotychczas uważane za właściwe zatrudnionym w działach sprzedaży czy obsługi Klienta muszą być powszechne wśród wszystkich bez wyjątku pracowników przedsiębiorstwa - kierunek całościowa przebudowa kultury firmy w kierunku ciągłej edukacji - pierwszy etap szkolenia sprzedażowe.

Sierpień 2023
 

Obniżanie kosztów - outsourcing

Skupienie energii na tym co przynosi
firmie największy dochód !

Poprawia efektywność firmy - gdyż ta sama ilość ludzi w firmie może wykonać dwa razy więcej zadań i prac niż przed podziałem i wydzieleniem pierwszoplanowych i drugoplanowych działań w o wyższej i niskiej zyskowności.

ETAPY WDROŻENIA OUTSOURCINGU
1. Zdefiniowanie czym firma ma się zajmować - określenie kluczowego biznesu czyli to na czym zarabia i w czym ma faktyczną przewagę konkurencyjną

2. Analiza konkurencyjna firmy, analiza rynku i branży

3. Organizacja wewnętrznych procesów w firmie i ich ocena finansowa - co i jak można wydzielić poza firmę

4. Opracowanie mechanizmów kontroli kosztów procesów wewnętrznych i tych przeznaczonych do outsourcingu

5. Zastosowanie porównań kosztów własnych i ofert rynkowych firm zewnętrznych

6. Optymalizacja procesów i dojście do granicy rozwiązań kosztowych i organizacyjnych w firmie. Wtedy można szukać tańszych i wydajniejszych rozwiązań na rynku - outsourcing.

Outsourcing powinien być wpisany w strategię działania firmy. Firmy coraz mniej inwestują w majątek trwały a coraz więcej w doskonalenie procesów związanych z działalnością podstawową. Zarządzanie ryzykiem to istota outsourcingu - to określanie przy jakim sposobie organizacji, oferta firmy będzie jakościowo i terminowo wykonana dla Klienta.

Szukanie firm zewnętrznych - po wewnętrznej reorganizacji firmy i ustaleniu, które obszary firmy są przeznaczone do outsourciungu:

 • zdefiniowane oczekiwania do firmy zewnętrznej
 • świadomość pracowników o wartości rozwiązań outsourcingowych
 • skatalogowanie, opisanie i wycena prac
  wewnątrz firmy - poszukiwania tańszych rozwiązań na rynku
 • określenie ryzyka i zabezpieczenia w umowie z firmą zewnętrzną.

 

Rozpamiętywanie błędów
nie służy niczemu poza
wyciągnięciem wniosków
na przyszłość

 

Biznesy rodzinne

Jeżeli pokolenie pretendentów do władzy i odpowiedzialności nie "zaatakuje' twórczo starego porządku to nie warto powierzać im zarządzania nad biznesem

To swoisty test siły determinacji, odwagi i odporności na stres - nie ma nic trudniejszego by na argumenty "zaatakować" przedstawicieli najbliższej rodziny prowadzących firmę od lat. Oczywiście mówimy tu o osobach które i tak od wielu lat wdrażane są stopniowo do biznesu i zagadnień danej branży - zwycięzców trzeba zbudować.

 

Podstawowe błędy w zarządzaniu

1. Upajanie się sukcesami z przeszłości - braki w kontroli sytuacji bieżącej i planowaniu działalności na przyszłość

2. Niezmienność stylu zarządzania mimo, iż firma stała się bardziej rozbudowana, wielo oddziałowa, zatrudnionych jest więcej pracowników, działa w nowych branżach ...

3. Brak dostrzegania szans i zagrożeń oraz brak szybkiej reakcji na nie - zły sposób działania firmy nieprzystający do warunków rynkowych

4. Zły obieg informacji w firmie. Pracownicy nie dostarczają prawdziwych ( dobrych i złych ) informacji do kierownictwa - panuje strach przed kontaktami z kierownictwem firmy

5. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, kredytowych. Bez rozpoznania rynku, potrzeb Klientów, opracowania planów alternatywnych i planów na wypadek niepowodzenia

6. Wykonywanie szybkich ruchów w temacie nawiązywania współpracy, aliansów, kooperacji, przejęć ..., Bez skupienia się na analizie faktycznych zysków oraz kosztów a nieczęsto i strat

7. Przejście od jednej skrajności - braku zmian do drugiej skrajności - ich ciągłości i dynamiki, firma nie jest w stanie ich skonsumować w formie zysków - brak czasu na okrzepnięcie zmian i ich optymalizację powoduje, iż firma więcej traci energii i środków na zmiany dla samych zmian, niż skupia się na doskonaleniu strategii i procesów

8. Brak korzystania z zewnętrznych doradców mogących chłodno i obiektywnie ocenić działanie firmy w całości lub w wybranych tematach - księgowość, marketing, logistyka, bezpieczeństwo ...

9. Niechęć i brak otwartości na nowe idee, rozwiązania, zmiany w firmie mimo zgłaszanych uwag od pracowników i sygnałów z rynku

10. Brak uwagi nad ulotnym zasobem jakim jest czas w podejmowaniu decyzji na temat firmy zwłaszcza gdy w grę wchodzi budowanie elementów przewagi konkurencyjnej - inwestycje, nowe działalności, nowe produkty i oferty.

 

Najwyższa możliwa jakość -
ratunkiem dla firmy !

TRUDNY WYBÓR
By dalej rozwijać firmę należy podjąć czasami trudną decyzję skupienia się na kluczowym biznesie i odrzuceniu działalności pobocznych. Tylko wtedy ustalając sobie wysokie standardy i plany do osiągnięcia ma się szansę bycia w czołówce. W przeciwnym razie tracimy energię inwestycyjną i szansę na dynamiczny rozwój.

Wiele rodzinnych firm produkcyjnych - ciastkarnie, piekarnie, stolarnie, ślusarnie, producenci mebli, galanterii metalowej ..., coraz częściej stykają się z niszczącą siłą niskich cen i produktów średniej i niskiej jakości. Każde takie zmagania na krótka metę mogą hartować ducha przedsiębiorczości jednak jeżeli są trwającym ciągle stanem walki o przetrwanie mogą doprowadzić do poddania się nawet najwytrwalszych. Dlatego skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest specjalizacja produkcji połączona z drastycznym podniesieniem jakości i zaawansowania technicznego wyrobu tak by całą firmę wywindować na wyższą półkę marży, jakości i obsługi wymagających Klientów. Takie skoki do przodu z odrzuceniem balastu innych produktów są często jedyną drogą od utrzymania firmy, jej marki, wiedzy, potencjału energii właścicieli oraz ich następców. Dodatkowo należy od razu różnicować grupy Klientów aby mieć różne częstotliwości spływu gotówki i różnorodność rynków zbytu co zabezpiecza na czas dekoniunktury.

Październik 2023
 
     
 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl,  tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY